•  

  Reuniones del Comité del programa DELAC / جدول اجتماعات لجنة دیلاك

   

   Month

  Meeting Minutes

  October 9, 2019

   Meeting Minutes (English)  

   Meeting Minutes (Spanish)  

  Meeting Minutes (Arabic)

   

  DELAC Presentation  

   

  November 13, 2019

  Meeting Minutes (English)
  Meeting Minutes (Spanish)
  Meeting Minutes (Arabic)

   January 22, 2020

  Meeting Minutes (English)
  Meeting Minutes (Spanish)
  Meeting Minutes (Arabic)

  February 19, 2020

  Meeting Minutes (English)
  Meeting Minutes (Spanish)
  Meeting Minutes (Arabic) 

  April 22, 2020

  Meeting Minutes (English)
  Meeting Minutes (Spanish)
  Meeting Minutes (Arabic)

  May 20, 2020

  Meeting Minutes (English)
  Meeting Minutes (Spanish)
  Meeting Minutes (Arabic)